ELABORARE PUZ – Construire locuințe individuale și cuplate – comuna Sânpetru, jud. Brasov, beneficiari Alexa Emanoil și alții

Astăzi 01.03.2023, Comuna Sânpetru anunță organizarea dezbaterii publice privind urmatorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre nr. 42 /01.03.2023 privind aprobare PUZ – Construire locuințe individuale și cuplate în regim de înălțime S+P+E, comuna Sânpetru, județ Brașov, beneficiari Alexa Emanoil și alții

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, referitoare la participarea la procesul de elaborare a actelor normative;
Primăria comunei Sânpetru publică spre cunoştinţa generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind Aprobare PUZ – Construire locuințe individuale și cuplate în regim
de înălțime S+P+E, comuna Sânpetru, județ Brașov, beneficiari Alexa Emanoil și alții și intenția de a-l supune analizei si aprobării Consiliului Local al comunei Sânpetru în ședința ordinară.

Primăria comunei Sânpetru organizează în data de 16.03.2023, ora 13.00, dezbaterea publică, la sediul Consiliului Local Sânpetru privind Aprobare PUZ – Construire locuințe individuale și cuplate în regim de înălțime S+P+E, comuna Sânpetru, județ Brașov, beneficiari Alexa Emanoil și alții . Propunerile, sugestiile și opiniile se pot depune la sediul Primăriei comunei Sânpetru, județul Brașov sau prin poșta electronică la adresa de e-mail: contact@primaria-sanpetru.ro, până la data de 10.03.2023.

Anterior ELABORARE PUZ – Construire service auto, hale de depozitare etc. – comuna Sânpetru, jud. Brasov, beneficiar Budac Mihai (proprietar actual SC Maxi Paint Service SRL)
Adresa:

Str Republicii Nr. 655

Cod Postal 507190

Județul Brașov

Program:

Luni – Miercuri: 8:00 am – 16:00 pm

Joi: 8:00 am – 18:00 pm

Vineri: 8:00 am – 14:00 pm

Primaria Sânpetru© 2022. Toate drepturile rezervate

Ne poți găsi si aici