Compartimentul Agricol

Vrei să ne contactezi?

E-mail:

registru.agricol@primaria-sanpetru.ro

Program:

Luni : 08:00-12:00
Marți : 12:20-16:00
Miercuri : 08:00-12:00
Joi : 08:00-12:00 si 16:00-18:00
Vineri : 08:00-11:00


Activitatea principală a Compartimentului Registrul Agricol si Fond Funciar din cadrul Primariei comunei Sanpetru este întocmirea și ținerea la zi a registrelor agricole care se organizează și se desfășoară conform art. 6 alin (1) din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008, ordonanta privind registrul agricol aprobată cu modificări și completări prin Legea 98/2008.

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară în care se înscriu date privind:

– componența gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică;
– terenurile aflate în proprietatea gospodăriei;
– animale aflate în proprietatea gospodăriei/explatației agricole.

Registrul agricol constituie sursa de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici în domeniile fiscal, agrar, protecție socială, cadastru, edilitar-urbanistic, sanitar, școlar, servicii publice de interes local.

Registrul agricol asigură bază de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetățenilor cum ar fi:
a) eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor și a
păsărilor;
b) eliberarea/vizarea atestatelor de producător și eliberarea carnetelor de comercializare,
în vederea valorificării de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii și de exercitare a comerțului cu aceste produse;
c) eliberarea adeverințelor privind calitatea de producator agricol;
d) starea materiala pentru situații de protecție socială, pentru obținerea unor drepturi
materiale și/sau bănești;
e) eliberarea adeverințelor de nomenclatură stradală și adresă, ca dovadă a adresei de
domiciliu;
f) alte situații care au la bază informații cuprinse în registrul agricol

Registrul agricol constituie sursă administrativă de date pentru sistemul informațional statistic, respectiv: statistica oficială, pregătirea și organizarea recensămintelor agricole, ale clădirilor și ale populației, ale unor anchete-pilot, organizarea unui sistem de observări statistice prin sondaj.

Registrul agricol constituie bază de date pentru emiterea documentelor doveditoare privind categoria de folosință a suprafețelor de teren și de evidență a efectivelor de animale în vederea solicitării de plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri plăți directe, ajutoare naționale, tranzitorii în domeniul vegetal și zootehnic inclusive în sectorul apicol, sprijin pentru dezvoltare rurală, măsuri de piață, precum și alte forme de sprijin finanțate din fonduri europene și din bugetul național.

Tot in cadrul compartimentului se asigura:

– intocmirea documentatiei privind punerea in aplicare a Legii 18/1991 privind fondul funciar, a Legii 169/1997, a Legii 1/2000 , a Legii nr.247/2005, precum și unele măsuri adiacente.

– Inregistrarea si tinerea evidenţei contractelor de arendare conform legii 16/1994.

– Participarea la punerea in posesie a terenurilor restituite fostilor proprietari sau altor persoane indreptatite de legislatia in viguare.

– Inregistrarea si asigurarea evidentei titlurilor de proprietate eliberate in baza in baza legilor fondului funciar.

Legislatie:

– Legea 18/1991 privind fondul funciar,

– Legea 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,

– Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991

– Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum si unele masuri adiacente

– Legea 16/1994- Legea arendarii

– Ordonanța Guvernului nr. 28/2008, ordonanta privind registrul agricol aprobată cu modificări și completări prin Legea 98/2008

Adresa:

Str Republicii Nr. 655

Cod Postal 507190

Județul Brașov

Program:

Luni – Miercuri: 8:00 am – 16:00 pm

Joi: 8:00 am – 18:00 pm

Vineri: 8:00 am – 14:00 pm

Primaria Sânpetru© 2022. Toate drepturile rezervate

Ne poți găsi si aici