Întrebări frecvente

Da, potrivit art. 42 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ședinţele consiliului local sunt publice.

Solicitaţi emiterea unui certificat de urbanism de informare. Prin certificatul de urbanism vă sunt făcute cunoscute regimul juridic, economic şi tehnic al terenului pe care doriţi să construiţi , precum şi condiţiile necesare în vederea realizării investiţiei (cf. Art.29, alin.1 din Legea nr.350/2001) . Certificatul de urbanism se poate solicita și online prin intermediul platformei edirect.e-guvernare.ro.

În conformitate cu legislația în vigoare, Primăria nu poate efectua lucrări de întreținere/modernizare decât pe străzi care sunt în proprietatea acesteia.

Primăria poate executa lucrări de investiţii doar pe domeniul public al comunei Sanpetru.

Pentru a extinde sistemul de iluminat public este necesar transferul străzilor din domeniul privat în domeniul public al municipiului, conform legislației în vigoare. 

Codul fiscal prevede că pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădire, teren, mijloace de transport datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificație de până la 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local.

Art.455 al.6 din Codul fiscal prevede că ”în cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă”.

Art. 471 alin.2 din Codul fiscal prevede că ”în cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport”

Art. 165, alin 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală prevede faptul că: „în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, cu suma plătită de titularii dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport, se sting cu prioritate amenzile contravenţionale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligaţie fiscală”.

Certificatul de stare civilă se ridică de către persoana care a depus cererea sau a făcut declaraţia de întregistrare a unui fapt de stare civilă. În situaţii excepționale, prevăzute de lege, certificatul poate fi ridicat de altă persoană pe baza unei procuri autentificată de notarul public, cu mandat expres în acest sens.

Dosarul de căsătorie se depune cu 11-14 zile înainte de căsătorie, socotindu-se atât ziua depunerii, cât şi ziua oficierii şi având în vedere faptul că certificatele medicale prenupţiale au termen de valabilitate de 14 zile, iar căsătoria se încheie după 10 zile de la data depunerii declaraţiei.

Pentru dosarul de căsătorie sunt necesare certificate medicale prenupţiale cu menţiunea dacă se poate sau nu căsători, care se eliberează pe baza analizelor medicale. Analizele sunt stabilite de unitatea medicală care eliberează aceste certificate.

Adresa:

Str Republicii Nr. 655

Cod Postal 507190

Județul Brașov

Program:

Luni – Miercuri: 8:00 am – 16:00 pm

Joi: 8:00 am – 18:00 pm

Vineri: 8:00 am – 14:00 pm

Primaria Sânpetru© 2022. Toate drepturile rezervate

Ne poți găsi si aici