Eşti aici

Convocatoare sedinta

Convocatoare: Iunie 2018
Dată

Convocator sedinta data 21.06.2018

CONVOCATOR

 

 

                 In temeiul art. 117 lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala,  se convoaca  sedinta ordinara a Consiliului Local Sanpetru, la data de 21.06.2018, orele 16.30, la sediul Consiliului Local, cu urmatoarea ordine de zi: 

 

1.       Privind trecerea în domeniul public al Comunei Sanpetru a Statiei de pompare subterana si conducta de refulare , str. Drumul cu plopi și darea în administrare a acestora spre exploatare către S.C. Compania APA Brașov S.A.

2.       Privind acceptarea Ofertei de Donatie cu titlu gratuit a reţelei de iluminat public formulată de către „BELLAGIO RESIDENCE SRL”, reprezentata prin mandatari Darie Aurica si Man Daniel-Florian

3.       Privind majorarea tarif orar a serviciilor de paza – SC TEAM GUARD SRL

4.       Pentru aprobarea rectificarii suprafetei din CF nr.102018 , nr. top 3613/4/64/4 , Modificarea in plus a suprafetei imobilului situat in intravilan cu un procent de pana la 10% inclusiv fata de suprafata inscrisa in cartea funciara, si anume 5 mp- de la 300 mp la 305 mp, proprietar constructieMirica Gheorghe-Cristinel.

  

 

Diverse

 

 1. ADAMS ROBERT-OTTO

 

 1. ARNĂUT STELA

 

 1. BARAGHIN ANGELA

 

 1. CONSTANTINA RAUL-IULIU

 

 1. DERENCU ALIN-DANIEL

 

 1. HĂRȚĂGANU CHINCIȘAN DORIN

 

 1. MLADIN TIBERIU-IONUȚ

 

 1. MOCANU NICOLAE

 

 1. POIANĂ ADRIAN-SEBASTIAN

 

 1. POP ALEXANDRU

 

 1. BLEGU VASILE

 

 1. BIRIS COSMIN

 

 1. ȚOGOIE IOAN

 

 1. MUNTEANU ELENA

 

 1. DUCA FLORIN COSTEL

 

                                 

                                         

 

SECRETAR

ENEA ALTEEA

 

Joi, 21 Iunie, 2018
Convocatoare: Mai 2018
Dată

Convocator sedinta data 31.05.2018

CONVOCATOR

 

 

                 In temeiul art. 117 lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala,  se convoaca  sedinta ordinara a Consiliului Local Sanpetru, la data de 31.05.2018, orele 16.30, la sediul Consiliului Local, cu urmatoarea ordine de zi: 

 

 1. Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici a obiectivelor de investitie: 1.“Modernizare Str. Macesului – 315 ml, Str. Fragilor – 376 ml, Str. Murelor – 377 ml, DE 549 – TR.1 (din DJ 108 – 163 ml), DE 551 – TR.1 (din DJ 108 – 200 ml), comuna Sanpetru, judetul Brasov”; 2.”Modernizare Alee pietonala partea dreapta DJ 103 (Km 4+950 – Km 6+020), comuna Sanpetru, judetul Brasov”; 3. “Modernizare Strada Aleea Campului – 150 ml (de la int. Str. Poarta Campului) comuna Sanpetru, judetul Brasov”; 4. “Modernizare Strada Dealului – 160 ml ( de la int. Str. Meschenndorfer) comuna Sanpetru, judetul Brasov”; 5. “Modernizare Strada Poarta Campului – 400 ml ( de la int. Str. Meschenndorfer) comuna Sanpetru, judetul Brasov”
 2. Privind aprobarea  Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Sanpetru, jud. Brasov pentru  2018-2019
 3. Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comuneiSanpetru, județul Brasov
 4. Pentru modificarea HCL nr. 91/29.07.2009 privind stabilirea cotei de consum lunar de carburant pentru autoturismele din dotarea Primariei Comunei Sanpetru, jud. Brasov
 5. Privind aprobarea comunicării  prin mijloace electronice de  transmitere la distanţă,  a actelor administrative fiscale, a actelor de executare şi altor acte emise de   Biroul Taxe si impozite locale din  cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sanpetru
 6. Privind acceptarea Ofertei de Donatie cu titlu gratuit formulată de către Citiriga Florin
 7. Privind acceptarea Ofertei de Donatie cu titlu gratuit formulată de către Maican Elena
 8. Privind acceptarea Ofertei de Donatie cu titlu gratuit formulată de către Rat Gheorghe-Florin si Popovici Ana
 9. Privind înscrierea dreptului de proprietate a unor suprafețe de teren situată în Comuna Sânpetru , ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Ciopei Liviu
 10. Privind înscrierea dreptului de proprietate a unor suprafețe de teren situată în Comuna Sânpetru , ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Tanase AC Invest SRL
 11. Privind înscrierea dreptului de proprietate a unor suprafețe de teren situată în Comuna Sânpetru , ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Toderuta Doina si altii.

 

 

 

Diverse

 

 

 

 1. ADAMS ROBERT-OTTO

 

 1. ARNĂUT STELA

 

 1. BARAGHIN ANGELA

 

 1. CONSTANTINA RAUL-IULIU

 

 1. DERENCU ALIN-DANIEL

 

 1. HĂRȚĂGANU CHINCIȘAN DORIN

 

 1. MLADIN TIBERIU-IONUȚ

 

 1. MOCANU NICOLAE

 

 1. POIANĂ ADRIAN-SEBASTIAN

 

 1. POP ALEXANDRU

 

 1. BLEGU VASILE

 

 1. BIRIS COSMIN

 

 1. ȚOGOIE IOAN

 

 1. MUNTEANU ELENA

 

 1. DUCA FLORIN COSTEL

 

                                 

 

                                          

 

SECRETAR

ENEA ALTEEA

Joi, 31 Mai, 2018
Convocatoare: Aprilie 2018
Dată

Convocator sedinta data 12.04.2018

CONVOCATOR

 

                 In temeiul art. 117 lit f din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia publica locala ,  se convoaca  sedinta ordinara a Consiliului Local Sanpetru , la data de 12.04.2018 , orele 16.30, la sediul Consiliului Local , cu urmatoarea ordine de zi : 

 

 1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 si estimarea Bugetului de Venturi si Cheltuieli pentru anii 2019-2021 al Comunei Sanpetru.
 2. Diverse

 

 1. ADAMS ROBERT-OTTO

 

 1. ARNĂUT STELA

 

 1. BARAGHIN ANGELA

 

 1. CONSTANTINA RAUL-IULIU

 

 1. DERENCU ALIN-DANIEL

 

 1. HĂRȚĂGANU CHINCIȘAN DORIN

 

 1. MLADIN TIBERIU-IONUȚ

 

 1. MOCANU NICOLAE

 

 1. POIANĂ ADRIAN-SEBASTIAN

 

 1. POP ALEXANDRU

 

 1. BLEGU VASILE

 

 1. BIRIS COSMIN

 

 1. ȚOGOIE IOAN

 

 1. MUNTEANU ELENA

 

 1. DUCA FLORIN COSTEL

 

                                 

                                          

 

SECRETAR

ENEA ALTEEA

Joi, 12 Aprilie, 2018
Convocatoare: Martie 2018
Dată

Convocator sedinta data 29.03.2018

PDF icon convocator-29032018.pdf
Joi, 29 Martie, 2018
Convocatoare: Martie 2018
Dată

Convocator sedinta data 16.03.2018

Convocator sedinta in data 16.03.2018

PDF icon Convocator sedinta in data 16.03.2018
Vineri, 16 Martie, 2018
Convocatoare: Februarie 2018
Dată

Convocator sedinta data 22.02.2018

PDF icon Convocator sedinta
Joi, 22 Februarie, 2018
Convocatoare: Ianuarie 2018
Dată

Convocator sedinta data 25.01.2018

PDF icon Convocator sedinta
Joi, 25 Ianuarie, 2018